maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
대략
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
세로줄
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
논문
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
편집
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
서두
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce