japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
대략
およそ
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
세로줄
Vertikální část tabulky
논문
学位論文
Kompletní práce na určité téma
편집
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
Používá se při uvedení příkladu
특히,
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
Diagram, který doprovází část práce
즉,
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
서두
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce