italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
대략
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
세로줄
Colonna
Vertikální část tabulky
논문
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
편집
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
pp. (pagine)
Některé strany v práci
서두
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce