hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
लगभग
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
대략
लगभग
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
अध्याय
Definovaná část práce
세로줄
स्तंभ
Vertikální část tabulky
논문
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
편집
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
특히,
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
즉,
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
अगला पन्ना
Některé strany v práci
서두
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce