finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
대략
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
kpl (kappale)
Definovaná část práce
세로줄
Pylväs
Vertikální část tabulky
논문
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
편집
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
즉,
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
sivut
Některé strany v práci
서두
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce