esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
대략
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
세로줄
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
논문
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
편집
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
서두
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce