dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
대략
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
afsnit
Definovaná část práce
세로줄
kolonne
Vertikální část tabulky
논문
afhandling
Kompletní práce na určité téma
편집
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
side
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
s. (sider)
Některé strany v práci
서두
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce