česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
대략
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
세로줄
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
논문
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
편집
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
str. (strany)
Některé strany v práci
서두
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce