vietnamsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
Phụ lục
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
Thư mục
Seznam použitých zdrojů
およそ
vào khoảng
Používá se při odhadu množství
Chương
Definovaná část práce
Cột
Vertikální část tabulky
学位論文
Luận án
Kompletní práce na určité téma
編さん
Biên tập (bởi)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
Používá se při uvedení příkladu
特に
Đặc biệt (là)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
v.v... (vân vân)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
Tức là/Nghĩa là
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
Bao gồm
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
Ghi chú
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
tr. (trang)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
tr. (trang)
Některé strany v práci
序論
Lời tựa/Lời nói đầu
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
Tác giả
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
Hiệu chỉnh (bởi)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
Tái bản
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
Người dịch
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce