turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
およそ
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
学位論文
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
編さん
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
特に
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
sayfalar
Některé strany v práci
序論
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce