thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
およそ
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
บท
Definovaná část práce
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
学位論文
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
編さん
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
特に
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
หน้า
Některé strany v práci
序論
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce