rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
およそ
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
Definovaná část práce
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
学位論文
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
編さん
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
特に
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
序論
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce