portugalsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
bibliogr. (bibliografia)
Seznam použitých zdrojů
およそ
cerca
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
col. (coluna)
Vertikální část tabulky
学位論文
dissertação
Kompletní práce na určité téma
編さん
ed. (edição)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
Používá se při uvedení příkladu
特に
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
i.e. (id est)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
incluindo
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
序論
prefácio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
E. (editor)
EE. (editores)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
reimpresso
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
Trad. (tradução)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce