polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
およそ
circa
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
kolumna
Vertikální část tabulky
学位論文
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
編さん
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
特に
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
str. (strony)
Některé strany v práci
序論
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce