německy | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
Ah. (Anhang)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Seznam použitých zdrojů
およそ
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
Spalte
Vertikální část tabulky
学位論文
Diss. (Dissertation)
Kompletní práce na určité téma
編さん
bearb. (bearbeitet von)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
特に
bes. (besonders)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
usw. (und so weiter)
Používá se pro neohraničený seznam
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
d.h. (das heißt)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
S. (Seite)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
S. (Seiten)
Některé strany v práci
序論
Vorw. (Vorwort)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
hg. (herausgegeben von)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
geä. (geändert)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
Nachdr. (Nachdruck)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
übersetzt von
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce