maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
およそ
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
学位論文
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
編さん
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
特に
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
序論
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce