korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
およそ
대략
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
세로줄
Vertikální část tabulky
学位論文
논문
Kompletní práce na určité téma
編さん
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
Používá se při uvedení příkladu
特に
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
등...
Používá se pro neohraničený seznam
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
p.
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
pp.
Některé strany v práci
序論
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce