italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
およそ
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
Colonna
Vertikální část tabulky
学位論文
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
編さん
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
特に
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
pp. (pagine)
Některé strany v práci
序論
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce