hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
およそ
लगभग
Používá se při odhadu množství
अध्याय
Definovaná část práce
स्तंभ
Vertikální část tabulky
学位論文
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
編さん
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
特に
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
序論
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce