francouzsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
annexe
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
biblio. (bibliographie)
Seznam použitých zdrojů
およそ
env. (environ)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
Definovaná část práce
col. (colonne)
Vertikální část tabulky
学位論文
diss. (dissertation)
Kompletní práce na určité téma
編さん
éd. (édition)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
Používá se při uvedení příkladu
特に
spéc. (spécialement)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
incl. (incluant)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
p. (page)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
pp. (pages)
Některé strany v práci
序論
préf. (préface)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
éd. (édité par)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
rev. (revu par)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
réimp. (réimpression)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
trad. (traduit par)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce