finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
およそ
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
kpl (kappale)
Definovaná část práce
Pylväs
Vertikální část tabulky
学位論文
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
編さん
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
特に
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
sivut
Některé strany v práci
序論
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce