česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
およそ
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
学位論文
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
編さん
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
特に
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
str. (strany)
Některé strany v práci
序論
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce