arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
およそ
حوالي
Používá se při odhadu množství
فصل
Definovaná část práce
عمود
Vertikální část tabulky
学位論文
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
編さん
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
特に
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
صفحات
Některé strany v práci
序論
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce