thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
บท
Definovaná část práce
Colonna
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
A cura di
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
หน้า
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce