řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
Colonna
στήλη
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
A cura di
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce