hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
लगभग
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
लगभग
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
अध्याय
Definovaná část práce
Colonna
स्तंभ
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
A cura di
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
अगला पन्ना
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce