finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kpl (kappale)
Definovaná část práce
Colonna
Pylväs
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
A cura di
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
sivut
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce