esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
Colonna
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
A cura di
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce