dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
afsnit
Definovaná část práce
Colonna
kolonne
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
afhandling
Kompletní práce na určité téma
A cura di
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
side
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
s. (sider)
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce