arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
حوالي
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
فصل
Definovaná část práce
Colonna
عمود
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
A cura di
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
صفحات
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce