turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
लगभग
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
अध्याय
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
स्तंभ
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
संपादक
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
sayfalar
Některé strany v práci
प्रस्तावना
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce