thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
लगभग
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
अध्याय
บท
Definovaná část práce
स्तंभ
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
संपादक
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
หน้า
Některé strany v práci
प्रस्तावना
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce