švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
लगभग
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
अध्याय
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
स्तंभ
Kolumn
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
संपादक
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
figur
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
s. (sidor)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce