řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
लगभग
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
अध्याय
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
स्तंभ
στήλη
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
संपादक
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce