polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
लगभग
circa
Používá se při odhadu množství
अध्याय
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
स्तंभ
kolumna
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
संपादक
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
str. (strony)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce