nizozemsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
bijl. (bijlage)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
ong. (ongeveer)
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
bibl. (bibliografie)
Seznam použitých zdrojů
लगभग
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
अध्याय
hst. (hoofdstuk)
Definovaná část práce
स्तंभ
kolom
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
dissertatie
Kompletní práce na určité téma
संपादक
bew. (bewerkt door)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
bijv. (bijvoorbeeld)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
bijz. (bijzonder)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
enz. (enzovoort)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
afb. (afbeelding)
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
d.w.z (dat wil zeggen)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
incl. (inclusief)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
pp. (pagina´s)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
voorwoord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
uitg. (uitgegeven door)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
herz. (herzien)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
herdr. (herdruk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
vertaald door
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
jg. (jaargang)
Indikuje určitý objem nebo část práce