německy | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
Ah. (Anhang)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Seznam použitých zdrojů
लगभग
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
अध्याय
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
स्तंभ
Spalte
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
Diss. (Dissertation)
Kompletní práce na určité téma
संपादक
bearb. (bearbeitet von)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
bes. (besonders)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
usw. (und so weiter)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
d.h. (das heißt)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
S. (Seite)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
S. (Seiten)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
Vorw. (Vorwort)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
hg. (herausgegeben von)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
geä. (geändert)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
Nachdr. (Nachdruck)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
übersetzt von
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce