maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
लगभग
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
अध्याय
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
स्तंभ
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
संपादक
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce