korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
대략
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
लगभग
대략
Používá se při odhadu množství
अध्याय
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
स्तंभ
세로줄
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
논문
Kompletní práce na určité téma
संपादक
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
예,
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
등...
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
p.
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
pp.
Některé strany v práci
प्रस्तावना
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce