japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
लगभग
およそ
Používá se při odhadu množství
अध्याय
Definovaná část práce
स्तंभ
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
学位論文
Kompletní práce na určité téma
संपादक
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce