italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
लगभग
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
अध्याय
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
स्तंभ
Colonna
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
संपादक
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
pp. (pagine)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce