francouzsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
annexe
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
approx. (approximativement)
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
biblio. (bibliographie)
Seznam použitých zdrojů
लगभग
env. (environ)
Používá se při odhadu množství
अध्याय
ch. (chapitre)
Definovaná část práce
स्तंभ
col. (colonne)
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
diss. (dissertation)
Kompletní práce na určité téma
संपादक
éd. (édition)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
ex. (exemple)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
spéc. (spécialement)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
fig. (figure)
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
incl. (incluant)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
p. (page)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
pp. (pages)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
préf. (préface)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
éd. (édité par)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
rev. (revu par)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
réimp. (réimpression)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
trad. (traduit par)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce