dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
लगभग
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
अध्याय
afsnit
Definovaná část práce
स्तंभ
kolonne
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
afhandling
Kompletní práce na určité téma
संपादक
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
side
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
s. (sider)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce