česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

परिशिष्ट
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
लगभग
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
ग्रंथ सूची
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
लगभग
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
अध्याय
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
स्तंभ
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
व्याख्यान
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
संपादक
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
उदाहरण
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
विशेषतः
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
आदि.
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
आकृ.
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
जो है कि...
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
सहित
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
ख़ासकर
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
अगला
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
अगला पन्ना
str. (strany)
Některé strany v práci
प्रस्तावना
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
प्रकाशन
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
पुनरीक्षित
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
पुनर्मुद्रण
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
अनुवादक
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
विभाग
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce