vietnamsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
Phụ lục
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
Thư mục
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
vào khoảng
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
Chương
Definovaná část práce
col. (colonne)
Cột
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
Luận án
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
Biên tập (bởi)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
VD:
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
Đặc biệt (là)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
v.v... (vân vân)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Tức là/Nghĩa là
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
Bao gồm
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
tr. (trang)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
tr. (trang)
Některé strany v práci
préf. (préface)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
Tác giả
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
Hiệu chỉnh (bởi)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
Tái bản
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
Người dịch
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce