thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
บท
Definovaná část práce
col. (colonne)
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
หน้า
Některé strany v práci
préf. (préface)
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce