španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
col. (colonne)
col. (columna)
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
disertación
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
préf. (préface)
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce