rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
гл. (глава)
Definovaná část práce
col. (colonne)
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
préf. (préface)
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce