řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
col. (colonne)
στήλη
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
préf. (préface)
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce