polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
circa
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
col. (colonne)
kolumna
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
str. (strony)
Některé strany v práci
préf. (préface)
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce